משרה

D BD C E EBF scaled

בריין רטוב

שיטה להמלחת בשר ועוף, ריכוך הבשר מסייע בשמירה על עסיסיותו.

מתאים למשרה
ABA A EF AEA CEDA scaled

בריין יבש

שיטה להמלחת בשר והשבחת טעמיו

מתאים למשרה